Pri zunanji enoti ZUBADAN gre predvsem za preverjeno tehnologijo, ki je sedaj še izboljšana z novo avtomatiko in kompresorji. Prav tako enoto ZUBADAN odlikuje nizka poraba energije, visoko grelno število COP, nezmanjšana ogrevalna moč delovanja pri zunanji temperaturi -15°C s temperaturo ogrevalne vode 55°C ter delovanje pri ekstremno nizkih temperaturah, pri kateri je spodnja temperaturna meja območja delovanja do -28°C zunanje temperature. Zaradi nizke šumnosti, zunanjo enoto lahko namestimo tudi v zelo gosto naseljena področja, saj je nemoteča za okolico, notranjo enoto pa lahko po svojih željah namestimo kjerkoli v bivalnem prostoru.

Mitsubishi Electric poleg ZUBADAN zunanji enot proizvaja tudi zunanje enote POWER INVERTER, ki so najbolj primerne za delovanje pri zunanjih razmerah, kjer ni ekstremno nizkih temperatur, to velja za primorski del Slovenije ali pa so primerne za uporabo v varčnih oziroma nizkoenergijskih hišah s talnim gretjem neodvisno od regije v Sloveniji. Power inverter enote z delovanjem do -20°C (najšibkejši modeli do -15°C), dosegajo izredno dobre energetske izkoristke COP v ogrevanju. Omogočajo pripravo sanitarno/ogrevalne vode s temperaturo 55°C (brez pomoči električnih grelcev) pri zunanji temperaturi -10°C.

Najbolj bistven podatek je pa, da toplotne črpalke ECODAN proizvajalca Mitsubishi Electric s tehnologijo ZUBADAN toplotne črpalke že več let dokazujejo, da sistem deluje enostavno, nemoteno in predvsem zagotavlja velik prihranek stroškov v primerjavi s sistemi na fosilna goriva.

Sistem v deljeni izvedbi v kombinaciji z notranjo vodno enoto »Cylinder unit«

– Namestitev v notranjem prostoru, vsi ključni deli so vgrajeni v enoto,
– Namestitev zahteva malo prostora, vzdrževanje je poenostavljeno
– Kompaktne notranje vodne enote z 200l rezervoarjem tople sanitarne vode
– Priprava tople sanitarne in ogrevne vode do 60°C
– Omogoča krmiljenje dveh ogrevalnih con, npr. talno + radiatorsko
– Možnost bivalentnega delovanja v kombinaciji z ogrevalnim kotlom